Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon voor de gezondheidszorg

Gijn, Max van
Lochem: Tijdstroom, 1978
ISBN: 906087272X
Pagina's: 313

Vindplaats(en)
- Vrije Universiteit Amsterdam: P.LPK: W 22, GN 4 Gijn 78 l


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Nederlands