Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zakwoordenboek der therapie, voor praktische genees- en heelkundigen

Klencke, Ph.Fr.Herm.
Utrecht: C. van der Post Jr., 1855
Pagina's: xii + 490

Vindplaats(en)
- Vrije Universiteit Amsterdam: NS.05514.- (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Nederlands