Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Encyclopedisch Woordenboek der practische genees-, heel- en verloskunde

Mast, G.F.
Amsterdam: Sulpke, 1835

Vindplaats(en)


publicatietype: encyclopedie
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Nederlands