Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek voor opvoeding en onderwijs

Geluk, J.
Groningen: J.B. Wolters, 1882

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM IWO 682 G 6 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: onderwijs, opvoeding
taal: Nederlands