Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vakjargon

Samenhang en verklaring van veelgebruikte woorden in het vormings- en ontwikkelingswerk
's-Hertogenbosch: Landelijk beraad van plaatselijk vormingswerk, 1977
Pagina's: 44

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: onderwijs
taal: Nederlands