Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Paedagogisch Woordenboek

Zernike, Carl Friedrich August
Groningen: J.B. Wolters, 1905
Pagina's: 1163

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM HK 86-1228


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: opvoeding