Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nederlandse onderwijstermen in vijf talen

een eerste alfabetische verzameling van onderwijskundige termen, in hoofdzaak gebaseerd op de organisatie van het Nederlandse onderwijsstelsel
Duyvendijk, N.A. van
's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1966
Pagina's: iv + 295

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: 6A45157 /
- Technische Universiteit Delft: 24275139


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: onderwijs, opvoeding
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans