Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zestalig technisch woordenboek in hoofdzaak betreffende de verreberichtgeving

Visser, A.
's-Gravenhage: Staatsbedrijf P.T.T., 1955
Pagina's: 778

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven: ACE 55 VIS


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek , telecommunicatietechniek
taal: Nederlands