Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Ruim 1600 alphabetisch gerangschikte Spaansche handelstermen

Lottum, Th.L.M. van
Rotterdam: Het Eerste Ned. Modelkantoor, 1916

Vindplaats(en)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Frans, Nederlands, Spaans