Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Handelswoordenboek Duits-Nederlands

Mangnus, H.A.A.
Apeldoorn: Van Walraven, 1974
ISBN: 9060492757
Pagina's: 314

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.01 VIII 019 /
- Technische Universiteit Delft: 7528034


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Duits, Nederlands