Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Fransch-Nederlandsch handboekje voor de veralgemeening der Nederlandsche finantieele vaktermen

Nolf, Jos. F.J.
Antwerpen-Merksem: J. Nolf, 1937
Pagina's: 95

Vindplaats(en)
- K.U.Brussel (KUB): HB Lams L


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Frans, Nederlands