Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's telecommunication dictionary in six languages

English/American, French, Spanish, Italian, Dutch and German
Clason, W.E.
Amsterdam: Elsevier, 1976
ISBN: 0444413944
Editie: 2
Pagina's: 604

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 800 B / CLAS 1976
- Universiteit Utrecht: 136246


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek , telecommunicatietechniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans