Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's electrotechnical dictionary in six languages

English/American, French, Spanish, Italian, Dutch and German
Clason, W.E.
Amsterdam: Elsevier, 1965
Reeks: Elsevier's multilingual dictionaries
Pagina's: viii + 730

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 800 B / CLAS 1965 (tweede editie van 1979)
- Universiteit van Amsterdam: UB Informatiecentrum: 621.38 R (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: elektrotechniek , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans