Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Lexicon of Stock-Market Terms

English/American - French - German - Dutch
Thole, B.L.L.M.
Amsterdam: Elsevier, 1965
Reeks: Elsevier lexica
Reeksnummer: 5
Pagina's: x + 131

Vindplaats(en)
- Haagse Hogeschool: 340.5/else (niet uitleenbaar)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: X11163 / 5


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: huishoudwetenschap , menselijke behoeften
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands