Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Viertalige woordenlijst bouwkundige termen voor verzekeraars

Bilthoven: Vereniging van brandassuradeuren in Nederland, 1982
Pagina's: 96

Vindplaats(en)
- KBC Bank & Verzekering: KBC0 6957
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: ND 1983/2774 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: bouwkunde , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands