Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's electrotechnical dictionary in six languages

English, American, French, Spanish, Italian, Dutch and German
Clason, W.E.
Amsterdam: Elsevier, 1986
ISBN: 0444401180
Editie: 3
Pagina's: 730

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 800 B / CLAS 1965 (tweede editie van 1979)
- Rijksuniversiteit Groningen: 25B 7920


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: elektrotechniek , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans