Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek Engelse handelstaal

Weis, Erich & Haberfellner, Eva
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1978
ISBN: 9001941990
Pagina's: 291

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.02 VIII 004
- Technische Universiteit Eindhoven


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Engels, Nederlands