Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek Duitse handelstaal

Weis, Erich & Haberfellner, Eva
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1981
ISBN: 9001941982
Pagina's: 281

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.01 VIII 011
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 371.1-weis


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Duits, Nederlands