Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Heraldiek en genealogie

Een encyclopedisch vademecum
Pama,C.
Utrecht: Het Spectrum, 1969
Reeks: Prisma-boeken
Reeksnummer: 1390
Pagina's: 415

Vindplaats(en)
- Augustijns Historisch Instituut: H.MB.13/7 /


publicatietype: encyclopedie
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands