Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Beknopt Woordenboek van uitvindingen, oorsprongen en ontdekkingen door Nederlanders

's-Gravenhage: Nederlandse Maatschappij van Schoone Kunsten, 1841

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM 672 G 12 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis