Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geschiedkundig Woordenboek der uitvindingen, in al de deelen der weten­schappen en kunsten

's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteijn, 1826
Pagina's: 242

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 3172 C 26 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands