Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Cultuurtechnische woordenlijst in vier talen

Nederlands, Engels, Frans en Duits
Utrecht: Cultuurtechnische dienst, 1962
Pagina's: 94

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 10587751


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: civiele techniek , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands