Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Historische begrippen

Leber, W.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1975
ISBN: 9001533515
Editie: 2
Pagina's: 319

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 8.1.5 / 105
- Rijksuniversiteit Groningen: i600 LICGES A25


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands