Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Historische Winkler Prins

Luyckx, Th. & Vries, Ph. de
Brussel: Elsevier, 1957

Vindplaats(en)
- Universiteit voor Humanistiek Utrecht: 14269


publicatietype: encyclopedie
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands