Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Poly-juridisch zakboekje

Algra, N.E. & Ten Berge, J. B. J. M.
Arnhem: PBNA, 1986
ISBN: 9062280854
UDC: 340 <492>
Pagina's: 1696

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Rechtsgeleerdheid: 2B+ REF 7 NL / ALGR 1986
- Technische Universiteit Delft: 21857451


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Nederlands