Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordentolk of verklaring der voornaamste onduytsche en andere woorden in de hedendaagsche en aloude rechtpleginge voorkomende mitsgaders korte schets van den oorspronk en het departement der Hoven van Justitie en andere voornaame staats-collegien

Boey, Th.
's-Gravenhage: Joh. Gaillard, 1773
Pagina's: iv + 827

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 803.9H3 BOEY 1773
- Universiteit van Amsterdam: UBM 2590 G 13 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Nederlands