Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Ken uw recht

Boreel, J.J. & Reeth, Adelaide J. Van
Amsterdam: Elsevier, 1962
Reeks: Elsevier pockets
Reeksnummer: A 46
Pagina's: 288

Vindplaats(en)
- Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam: Naslag 5.026
- Groot Seminarie Rolduc: 340 / BORE 1962


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Nederlands