Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De Nederlandsche Rechtstaal

vol 2: Woordenlijst
De Nederlandsche Juristenvereeniging
's-Gravenhage: Belinfante, 1916
Pagina's: 118

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 83374200


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Nederlands