Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Glossarium van de ambts- en/of rechtstaat in de voormalige generaliteit

Emstede, Emile J.Th.A.M. van
Deurne: Streekarchivariaat Peelland, 1969

Vindplaats(en)
- Vrije Universiteit Amsterdam: HA.00193.- (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Nederlands