Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Rechtsgeleerd Handwoordenboek

verklaring van rechts- en bestuurstermen in Nederland gebruikelijk voor studie en praktijk
Fockema Andreae Sybrandus Johannes
Groningen-Batavia: J.B. Wolters, 1948
UDC: 34 <492> <038>
Pagina's: xii + 339

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: 3A14565 /
- Technische Universiteit Delft: 19592268 (versie van 1951)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht