Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

't Nieuw woordenboek der regten ofte een vertaalinge en uytlegginge van meest alle de Latijnse woorden, en wijse van spreeken, in alle regten en regts-geleerders boeken en schriften gebruykelijk

uit de schriften van H. en W. de Groot en andere, versamelt
Kfoerbagh, Adriaan
Amsterdam: Wed van J.Hsz. Boom, 1664
Pagina's: viii + 344

Vindplaats(en)
- Vrije Universiteit Amsterdam: XG.05607.- , niet uitleenbaar


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Nederlands