Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dictionnaire administratif et technique français-néerlandais et néerlandais-français

Frans-Nederlands en Nederlands-Frans administratief en technisch woordenboek
Brassinne, E.
Brussel: Imprimerie de l'Office des Cheques postaux, 1959
Pagina's: 728

Vindplaats(en)
- Belgisch Parlement Archief: S/5A/4/01 / LING


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Frans, Nederlands