Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Glossarium iuris Brabantici

of zestalig verklarend woordenboek van de ambts- en rechtstaal gebezigd in het voormalige hertogdom Brabant
Emstede, Emile J.Th.A.M. van
Deurne: Stichting Brabants Rechtseigen, 1981

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Rechten Campus Kortrijk: 34(09) (03) / EMST 1981
- Vrije Universiteit Amsterdam: HN.04623.h: DJ 0040 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Frans, Nederlands