Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexique français-néerlandais des principaux termes des Traités de Rome et du Journal Officiel des Commimautés Européennes

Frans-Nederlandse woordenlijst en register betreffende de Verdragen van Rome en het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
Bruxelles: , 1959
Pagina's: 118

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Frans, Nederlands