Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lijst van woorden en uitdrukkingen in de Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse taal op het gebied van de social welfare

's-Gravenhage: Ministerie van maatschappelijk werk, 1956
Editie: 2

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM 2792 H 26-29


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, welzijn en hulpverlening
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands