Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Overzicht van de juridische termen op planologisch gebied

's-Gravenhage: Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, 1955
Pagina's: 20

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: Broch 10705


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Frans, Nederlands