Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Sociaalrechtelijk woordenboek

Verklaring en eenmaking van termen voorkomende in het sociaal recht van het Nederlandse taalgebied
Brussel: Benelux, 1958
Pagina's: 267

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Overheidspublicaties: Y11843 / soci
- Technische Universiteit Delft: 6546976


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Frans, Nederlands