Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologielijst

Termen uit het Wetboek van Strafvordering
Amsterdam: Nederlands Genootschap van Vertalers, 1980

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands