Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenlijst. Lijst met moeilijk te vertalen woorden, met name in de rechtssfeer

Utrecht: Vertaalcircuit, 1987
Pagina's: 57

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Nederlands, Turks