Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Prisma Technisch Woordenboek

Damerau, H.
Utrecht-Antwerpen: het Spectrum, 1962
Editie: 2
Reeks: Prismaboeken
Reeksnummer: 660-661

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: X7728 / 660-661
- Technische Universiteit Eindhoven: ACE 62 DAM


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek
taal: Nederlands