Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De meest voorkomende vreemde woorden voor onze technici

's-Gravenhage: Centrale Bond PTT-personeel, 1932
Pagina's: 14

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek
taal: Nederlands