Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Beknopt technisch woordenboek

woorden en uitdrukkingen voorkomende in waterbouwkunde, algemeene bouwkunde, bouwstoffen, landmeten en waterpassen en werktuigkunde
Mulder, A.J.
Leiden: E.J.Brill, 1917
Pagina's: vi + 180

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: 6A17351
- Technische Universiteit Delft: 9237402


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek
taal: Nederlands