Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Winkler Prins Technische Encyclopedie

Vlugter, J.C.
Amsterdam: Elsevier, 1976
ISBN: 9010105512
Pagina's: 399

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Campusbibliotheek Arenberg: 5 030.1 1976
- Technische Universiteit Delft: GS -I A 1/04 (niet uitleenbaar)


publicatietype: encyclopedie
onderwerpsindeling: techniek
taal: Nederlands