Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Viertalig technisch Zakwoordenboek

Nederlands, Duits, Engels, Frans
Graus, J.M.A.
Amsterdam: H. Stam, 1942
Pagina's: 395

Vindplaats(en)
- Zeeuwse Bibliotheek


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands