Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Viertalige technische woordenlijst

English, French, German, Dutch
Verhezen, S. & H. Geerts
Morstel: Agfa Gevaert, 1973

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands