Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Mijnbouwkunde

Ontwerp-Woordenlijst
Centrale Taalcommissie voor de Techniek
's-Gravenhage: Centraal Normalisatiebureau, 1952
Pagina's: 76

Vindplaats(en)
- Universiteitsbibliotheek Maastricht: SB TN 145 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: mijnbouw , techniek
taal: Nederlands