Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Mijnbouwterminologie

Antwerpen: Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging. Technologisch Instituut, 1942
Pagina's: x+ 156

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: B22813
- Stadsbibliotheek Maastricht: SBM (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: mijnbouw , techniek
taal: Nederlands