Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Glossarium Nouvelles sources d'énergie

Glossarium alternatieve energiebronnen
Luxembourg: Communautés Européennes, 1984
ISBN: 9282542165
Reeks: Commissie van de Europese gemeenschappen. Terminologie en toepassing van informatica
Reeksnummer: volume: IX/D/3

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: NA 1984/1332 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 104 2 /


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: energieomzetting , mijnbouw , techniek , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands