Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Oilfield Dictionary in five languages

English/American, French, Spanish, Dutch and German
Moltzer, J.
Amsterdam: Elsevier, 1965
Pagina's: viii + 162

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 643.4-else WNU (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: mijnbouw , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans