Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Analytisch woordenboek van de semiotiek

Greimas, Algirdas Julien & Courtés, Joseph
Tilburg: University Press, 1987
Reeks: TFT-studies
Reeksnummer: 6
Pagina's: xiii + 517

Vindplaats(en)
- K.U.Brussel (KUB): 82 A 62 GREI 1987
- K.U.Leuven Hoger Instituut voor Wijsbegeerte: 80B-022
- Vrije Universiteit Amsterdam: TA.20422.-


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands